12UY0105-4 - MAKİNE MONTAJCISI - Seviye 4 (Rev.01)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0105-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi
12UY0105-4/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi
12UY0105-4/A3 Makine Montajı Yeterlilik Birimi