12UY0041-4 - TOPOĞRAF - Seviye 4 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
12UY0041-4/A1 Topoğraf Mesleğinde İş Sağlığı ve Güvenliği
12UY0041-4/A2 Topoğraf Mesleğinde Çevre Koruma Önlemleri
12UY0041-4/A3 Topoğraf Mesleğinde Kalite Yönetim Sistemi
12UY0041-4/A4 Topoğraf Mesleğinde Teknik Organizasyon